פדיון נפש

הנערך בעתות רצון על ידי חכמי המקובלים בציון הקדוש בנתיבות
עם ק"ס מטבעות כסף טהור, לפי מסורת הכוונות איש מפי איש.
הפדיון נערך לאחר חצות לילה ולאחר טבילה במקווה טהרה וייחודי שמות הקודש.

מתחם ישיבת הבבא סאלי בנתיבות
מבנה הציון הקדוש בנתיבות, ובתוכו היכל ישיבת המקובלים בחצות הלילה
(מתוך ספר פרי עץ חיים הקדמון לרבי חיים ויטאל, תלמיד רבינו האר"י)

להעברת פדיון הנפש הפרטי, יש לייחד סכום של 160 שח (כמנין צל"ם, אפשר בתשלומים), יש לכתוב שם מלא מדויק (כפי רצונכם שיוזכר בתיקון, כולל שם האמא) ולאחר לחיצה על "להעברת הפדיון" להירשם ולהעביר את הסכום הנ"ל:

התיקון יתבצע, בדרך כלל, קודם עלות השחר של יום שישי הסמוך למועד ההרשמה, בהיכל הציון הקדוש על ידי חכמי המקובלים.

ישיבת בבא סאלי מקיפה מערכת של מוסדות חינוך, בהיקף של 1400 תלמידים כ"י

  • מעונות יום
  • גני ילדים
  • תלמוד תורה 'זכרון ישראל'
  • בית ספר יסודי 'באר מרים'
  • תיכון על יסודי 'באר מרים'
  • כולל להוראה, 130 אברכים
  • בית מדרש ללימוד תורת הסוד בשעות הלילה
  • מפעל עזרה וחסד למשפחות נזקקות